کانون بازنشستگان تامین اجتماعی قم

اخبار کانون

آگهی مرحله دوم مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته استان قم

آگهی مرحله دوم مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته استان قم

جمعه مورخ 20 خرداد جلسه با حضور مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب دکتر وحید وزیری راد و تشکلات بازنشتگی و کارگری و کارفرمایی و مهمانی از سپاه پاسداران در محل سالن جلسات اداره کل در ساعت 10صبج شروع شد و عزیزان در موارد مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند

جمعه مورخ 20 خرداد جلسه با حضور مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب دکتر وحید وزیری راد و تشکلات بازنشتگی و کارگری و کارفرمایی و مهمانی از سپاه پاسداران در محل سالن جلسات اداره کل در ساعت 10صبج شروع شد و عزیزان در موارد مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند

جلسه روز چهارشنبه 18خرداد با مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان قم و مسئول حقوقی اداره کل در محل دفتر دکتر عاشوری با حضور اینجانب تقی نصیری و حاج حسن رحیمی دبیر محترم کانون در مورد نقض قانون های مرتبت باعث رنجش بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز شده است بحث و تبادل نظر شد

جلسه روز چهارشنبه 18خرداد با مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان قم و جناب حیات الغیب مسئول حقوقی اداره کل در محل دفتر دکتر عاشوری با حضور اینجانب تقی نصیری و حاج حسن رحیمی دبیر محترم کانون در مورد نقض قانون های مرتبت باعث رنجش بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز شده است بحث و تبادل نظر شد

دعوت از بازنشستگان ومستمری بگیران محترم تامین اجتماعی استان قم برای ضبط برنامه تلویزیونی درشهر(صداوسیمای مرکزقم) بمنظور انعکاس و پیگیری مسائل ومشکلات بازنشستگان محترم درزمینه های مسکن،درمان و معیشت

دعوت از بازنشستگان ومستمری بگیران محترم تامین اجتماعی استان قم برای ضبط برنامه تلویزیونی درشهر(صداوسیمای مرکزقم) بمنظور انعکاس و پیگیری مسائل ومشکلات بازنشستگان محترم درزمینه های مسکن،درمان و معیشت با حضور: 1-مدیرکل محترم تامین اجتماعی قم 2-جناب آقای صادقی(اداره کل راه وشهرسازی قم) 3-دکترمحصل( معاونت درمان تامین اجتماعی استان قم)

بازدید دکتر امیرآبادی نماینده مردمی قم به همراه تشکلات کارگری و بازنشستگی و مدیران تابعه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی

هفته کارگر مبارکباد بازدید دکتر امیرآبادی نماینده مردمی قم به همراه تشکلات کارگری و بازنشستگی و مدیران تابعه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی و اهدای گل به پرستاران و کارکنان و بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع)

جلسه به همراه حاج امین بختیاری و همچنین حاج حسن رحیمی دبیر محترم و سختکوش کانون و بنده نصیری با دکتر حسین اسلامی ریاست محبوب ومحترم شورای شهر قم

همراه با حاج امین بختیاری نماینده هئیت موسس تعاونی مصرف بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان قم و همچنین حاج حسن رحیمی دبیر محترم و سختکوش کانون و بنده نصیری در ساعت 13با دکتر حسین اسلامی ریاست محبوب ومحترم شورای شهر قم دیدار و جلسه یک ونیم ساعتی داشتیم

جلسه ای با آقای مهندس علی اصغر بیات و اعضای محترم کانون عالی و کارکنان با صفای و زحمت کش مخصوصا جناب مهندس عسگری تمام زحمات وام های قرض الحسنه و همچنین بیمه آتیه سازان حافظ و هماهنگ های که نامبرده با صبر و درایت انجام دهند داشته باشیم

جلسه ای به منظور عرض تبریک سال نو و همچنین عرض خسته نباشید جهت بی وقفه خدمات آقای مهندس علی اصغر بیات و اعضای محترم کانون عالی و کارکنان با صفای و زحمت کش مخصوصا جناب مهندس عسگری تمام زحمات وام های قرض الحسنه و همچنین بیمه آتیه سازان حافظ و هماهنگ های که نامبرده با صبر و درایت انجام دهند داشته باشیم

حضور فرمانده محترم بسیج کارگری استان قم جناب سرهنگ والایی و همراهان گرامی ایشان

حضور فرمانده محترم بسیج کارگری استان قم جناب سرهنگ والایی و همراهان گرامی ایشان جناب سرگرد اکبری و جناب اقای تقی پور در محل کانون بازنشستگان به مناسبت شروع سال 1401و تبریک سال نو به هئیت مدیره و کارکنان و کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز